Fotografie blog

Fotografie blog

marți, 17 mai 2011

Cat o mai "zguduie" Oprescu Sorin cu Referendumul Capitalei ?


Catre,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, Bucuresti

Subsemnatul Stochita Aurel Catalin in calitate de simplu cetatean al Municipiului Bucuresti formulez in baza Legii 554/2004 - Legea contenciosului administrativ (modificata si completata)

PLANGERE PREALABILA

Impotriva Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti (HCGMB) nr. 63/2011 privind aprobarea organizarii Referendumului local cu privire la modificarea organizarii administrativ-teritoriale si a functionarii autoritatilor administratiei publice locale din Municipiul Bucuresti.

Prin prezenta plangere prealabila va solicit urmatoarele:

1. Revocarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti (HCGMB) nr. 63/2011 privind aprobarea organizarii Referendumului local cu privire la modificarea organizarii administrativ-teritoriale si a functionarii autoritatilor administratiei publice locale din Municipiul Bucuresti;

2. Suspendara executarii masurilor dispuse prin HCGMB 63/2011 pina la finalizarea procedurilor legale conform prevederilor art. 14 din Legea 554/2004;

3. Plata daunelor morale si materiale;

In fapt,

HCGMB 63/2001 s-a adoptat prin incalcarea prevederilor legale in vigoare din Legea 215/2001, Legea 3/2000 si Legea 52/2003 - (modificate si republicate).

In Proiectul de hotarare se specifica ca a existat o dezbatere publica privind Legea Capitalei dar in fapt HCGMB 63/2011 s-a adoptat fara realizarea procedurii prealabile prevazute la art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

In acest sens anexez raspunsul comunicat de Directia Asistenta Tehnica si Juridica - PMB care atesta ca Proiectul de lege care prevede schimbarea structurii administrativ-teritoriale a Municipiului Bucuresti nu a fost supus dezbaterii publice. De asemenea din informatiile publice pe care le detin pina la adoptarea HCGMB 63/2011 nu s-a depus in Parlamentul Romaniei nici un proiect de lege cu titlul de “Legea Capitalei”.

Un alt argument important este faptul ca resursele bugetare alocate pentru organizarea unui Referendum local cu sapte intrebari erau mult mai utile pentru implementarea unor proiecte in beneficiul bucurestenilor din diverse domenii de activitate pentru care nu sunt prevazute fonduri in anul 2011: aparare si protectie civila, ordine si siguranta publica, urbanism si amenajarea teritoriului, infrastructura edilitara, informarea cetatenilor.

De asemenea cele sapte intrebari nu respecta in totalitate litera si spritului Legii 3/2000 privind organizarea referendumului, o serie de intrebari nu sunt de interes local, fiind in fapt puerile, inutile si lipsite de logica.

In contextul dezbaterilor din mediul politic si din mass-media consider ca o solutie eficienta si legala era organizarea unui Referendum cu trei intrebari simple:

1. Sunteti de acord pastrarea actualului sistem electoral si alegerea Primarilor de sector de catre cetateni din Bucuresti ?

2. Sunteti de acord cu desfiintarea Sectoarelor Municipiului Bucuresti si alegerea reprezentantilor Sectoarelor dintre membrii CGMB ?

3. Sunteti de acord cu alegerea Consilierilor Generali ai Municipiului Bucuresti prin vot uninominal ?

In aceste conditii, in conformitate cu prevederile legale va solicit revocarea Hotararii CGMB nr. 63/2011 adoptata in mod netemeinic si nelegal si prin interpretarea abuziva a legislatiei in vigoare.

In conformitate cu prevederile din Legea 554/2004 solicit daune morale in valoare de 33 lei.

De asemenea solicit cu titlu de daune materiale ca membrii CGMB care au votat pentru adoptarea HCGMB 63/2011 sa raspunda solidar cu Primarul General pentru plata sumelor cheltuite din bugetul local al Municipiului Bucuresti pentru organizarea Referendumului in conditiile prevazute de HCGMB 63/2011.

In drept,

Imi intemeiez prezenta plangere prealabila in baza prevederilor din Legea 215/2004, Legea 3/200 si art. 1, art. 7, art. 8 si art. 14 din Legea 554/2004.Stochita Aurel-Catalin

Un comentariu:

unu' mic spunea...

ceea ce lipseste fundamental de pe pagia dumneavoastra - o adresa de conatct. cum comuncati cu potentiali alegatori daca acestia nu pot da de dvs?