Fotografie blog

Fotografie blog

luni, 15 decembrie 2008

Structura noului Guvern-surse

Prim Ministru

Vice Prim Ministru

1. Ministerul Finanţelor Publice
2. Ministru Delegat pentru Buget
3. Ministerul Energiei, Industriei şi Resurselor
4. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
5. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
6. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
7. Ministru Delegat pentru activitatea de cercetare
8. Ministerul Sănătăţii
9. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei informaţiei
10. Ministerul Infrastructurii şi Transporturilor
11. Ministerul Administraţiei şi Internelor
12. Ministru Delegat pentru Reformă Administrativă
13. Ministerul Mediului
14. Ministerul Tineretului şi Sportului
15. Ministerul Turismului
16. Ministerul Afacerilor Externe
17. Ministerul Apărării Naţionale
18. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
19. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
20. Ministerul Comerţului, IMM-urilor şi Mediului de Afaceri
21. Ministerul Justiţiei şi Reformei Legislative
22. Ministerul pentru Afaceri Europene
23. Ministru Delegat pentru Relaţia cu Parlamentul

Secretar General
Secretar General adj.

Niciun comentariu: